Carpus, Tarsus – Chirurgický management (EN/SK/CZ)

Nov
29

Open

Jednodňový praktický kurz zameraný na chirurgický management ochorení karpu a tarzu. Artrodéza a ligamentózne opravy/náhrady budú hlavnou témou praktických cvičení.

 

09:00-10:15 Teoretický úvod: Carpus, tarsus – anatómia, chirurgické indikácie, instabilita, zlomeniny, os carpi radiale, os carpi accessorium, os tarsi centrale, talus, calcaneus, tendo calcaneus communis

10:15-10:30 Prestávka

10:30-12:15 Súčasné trendy v karpálnej a tarzálnej artrodéze, sutúra šliach, klin. rozhodovanie

12:15-13:15 Obed (v cene)

13:15-17:00 Wet-Lab: Pankarpálna artrodéza, ligamentózna protéza – skrutka, Arthrex Corkscrew, Pantarzálna artrodéza, calcaneotibiálna skrutka, resekcia a anastomóza Achillovej šľachy Krackow technikou

 

Viac info o inštruktoroch nájdete nižšie na našej stránke

Your instructors:

Karol Bayer Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie
Karol Bayer
Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie Senior surgeon, Tierklinik Ludwigsburg, Germany

Karol graduated as a vet in 2012 in Kosice (Slovakia) with clinical rotations in Vienna (Austria) and has since worked in several referral centres in Germany and Austria. He completed his surgical training (ECVS residency) at the Free University of Berlin and became a Diplomate of the ECVS in 2020. Since then, he works as a Senior Veterinary Surgeon at Tierklinik Ludwigsburg in Germany. He is passionate about the newest standards in the field of orthopedic surgery, joint resurfacing and arthroscopy. He has wide-ranging practical teaching experience and is an active consultant for Arthrex ® .

Matt Matiasovic Matt Matiasovic DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS
Matt Matiasovic
Matt Matiasovic DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS Orthopaedic surgeon, Manchester Veterinary Specialists, UK

Matt qualified as a vet in 2011 and has since worked in general practice as well as referral centres in Germany, the Netherlands and the United Kingdom. He completed his surgical training (ECVS residency) at the University of Bristol in 2019 and became board-certified by the ECVS in 2020. He is passionate about orthopaedic surgery, clinical research and high-quality education. He has experience with teaching vets in the UK and Europe since 2016. He works as an orthopaedic consultant at Manchester Veterinary Specialists in the UK. His clinical interests are elective joint surgery and arthroscopy. He is also a member of an ECVS Examination subcommittee.

Location:

Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava

589,00  ex. tax

Carpus, Tarsus - Chirurgický management (EN/SK/CZ)

589,00  ex. tax