Chirurgické korektúry deformity končatín (EN)

Aug
22
Aug
23

Open

Tento dvojdňový kurz sa zameria na pochopenie základných princípov korekcie deformít končatín na báze CORA-princípov, prevážne s použitím vnútornej fixácie. Praktická časť zahrnie korekciu bežných deformít postihujúcich lakťový kĺb, distálne antebrachium a femur. K dispozícii budú chirurgické šablóny, ktoré umožnia porovnanie medzi voľnou korekčnou osteómiou vs. osteotómiou podľa šablóny.

Deň 1:

09:00-11:00 Teoretický úvod: ´´Posúdenie deformít končatín a plánovanie korekčnej osteotómie´´

11:00-11:15 Prestávka

11:00-13:00 Práca s modelmi: Posudzovanie deformít končatín na röntgenovom snímku

13:00-14:00 Obedná prestávka (v cene kurzu)

14:00-15:00 Teoretický úvod: “Kvantifikácia a korekcia rádio-ulnárnej inkongruity”

15:00-17:45 Wet-Lab: Chirurgický prístup a osteotómia ulny a rádiu

 

Deň 2:

09:00-11:00 Teoretický úvod: “Carpus valgus”

11:00-11:15 Prestávka

11:15-13:00 Wet-Lab: Prístup a akútna korekcia deformity antebrachia na špecifických modeloch

13:00-14:00 Obedná prestávka (v cene kurzu)

14:00-15:00 Teoretický úvod: “Deformita distálneho femuru”

14:00-16:45 Wet-Lab: Chirurgický prístup a korekčné osteotómie distálneho femuru

Prednášky budú vedené v angličtine, diskusia a supervízia budú ponúkané buď v angličtine alebo slovenčine, v závislosti od preferovaného jazyka účastníka.

Cena 1390€ (bez DPH) pri registrácii po 31.03.2024

Your instructors:

Karol Bayer Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie
Karol Bayer
Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie Senior surgeon, Tierklinik Ludwigsburg, Germany

Karol graduated as a vet in 2012 in Kosice (Slovakia) with clinical rotations in Vienna (Austria) and has since worked in several referral centres in Germany and Austria. He completed his surgical training (ECVS residency) at the Free University of Berlin and became a Diplomate of the ECVS in 2020. Since then, he works as a Senior Veterinary Surgeon at Tierklinik Ludwigsburg in Germany. He is passionate about the newest standards in the field of orthopedic surgery, joint resurfacing and arthroscopy. He has wide-ranging practical teaching experience and is an active consultant for Arthrex ® .

Peter Böttcher Peter Böttcher Prof., Dr.med.vet., Dipl.ECVS
Peter Böttcher
Peter Böttcher Prof., Dr.med.vet., Dipl.ECVS Director, Small Animal Clinic, University of Berlin, owner www.AnimalTECH.de

Prof. Böttcher is Diplomate ECVS since 2004. He is a world-renowned expert on small animal orthopaedics, with academic careers at university clinics in Leipzig and Berlin. He is author and co-author of many scientific articles and textbook chapters - notably on pivotal topics in elbow mechanics. He serves as a regular lecturer at conferences and workshops worldwide. Peter is a senior consultant for Arthrex and owns a company pioneering patient-specific orthopaedic implants. We are honoured to welcome him amongst our lecturers.

Location:

Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava

1390,00  ex. tax

Chirurgické korektúry deformity končatín (EN)

1390,00  ex. tax