Echokardiografia (EN)

Oct
05

Open

WORKSHOP ZÁKLADY ECHOKARDIOGRAFIE

Tento praktický jednodňový kurz bude zameraný na získavanie a interpretáciu základných ultrazvukových obrazov srdca u psa. Účastník si precvičí teóriou ultrazvuku, získanie a interpretáciou pravých parasternálnych snímkov po dlhej a krátkej osou. Účastníci si budú cvičiť v malých skupinách na živých psoch s využitím moderných ultrazvukových prístrojov (GE – vďaka spoločnosti EM Medical). Účastník získa vedomosti, aby mohol začať s ultrazvukom srdca vo vlastnej praxi.

Program:

09:00 – 10:00 Teoretický úvod: „Základy echokardiografie“

10:00 – 10:30 Teoretický úvod: „Echokardiografia bežných srdcových ochorení“

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:30 Praktický workshop: „Echokardiografické vyšetrenie – získanie štandardných snímkov“

12:30 – 13:30 Obed (v cene)

13:00 – 14:45 Praktický workshop: „Echokardiografické vyšetrenie – posúdenie základných rozmerov a funkčnosti“

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:45 Praktický workshop: „Echokardiografické vyšetrenie – praktický nácvik“

16:45 – 17:15 Zhrnutie/otázky a odpovede

Your instructors:

Omri Belachsen Omri Belachsen DVM PgCertVPS CertAVP(VC) Dipl.ECVIM-CA (Cardiology) MRCVS
Omri Belachsen
Omri Belachsen DVM PgCertVPS CertAVP(VC) Dipl.ECVIM-CA (Cardiology) MRCVS Cardilogy Specialist, Southern Counties Veterinary Specialists, UK

Omri graduated from the University of Kosice (Slovakia) in 2011. He spent 3 years in general practice in Israel and the UK before completing a rotational internship in a busy multidisciplinary hospital in the midlands UK. He joined Southern Counties Veterinary Specialists as a cardiology intern in 2016 and during his internship he completed a post graduate certificate in veterinary cardiology at the university of Liverpool. Omri completed a cardiology residency in 2020 and was subsequently awarded a European Diploma in Veterinary Cardiology. While interested in all aspects of small animal cardiology, Omri has a particular interest in congenital cardiac diseases, interventional cardiology and arrhythmias.

Location:

Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava

790,00  ex. tax

Echokardiografia (EN)

790,00  ex. tax