Muskuloskeletálny ultrazvuk (EN)

Oct
09
Oct
10

Open

Tento kurz poskytuje systematický ultrasonografický prístup a základy interpretácie u tenomuskulárnych ochorení. Dôraz sa bude klásť na techniku ​​a pochopenie ultrasonografických nálezov u najčastejších stavov ovplyvňujúcich športovo aktícnych a starších pacientov.

Dva týždne pred kurzom budú mať účastníci prístup k online prednáškam o:

1. Základy americkej fyziky, aby ste pochopili, ako skenovať a aké artefakty sa vyskytujú v MSK

ultrazvuk

2. Funkčná ultrazvuková anatómia

 

Deň 1:

09:30 Morfologicko-funkčný prístup k ultrazvuku ramenného a lakťového kĺbu v 12 rovinách (časť 1)
10:15 Morfologicko-funkčný prístup k ultrazvuku ramenného a lakťového kĺbu v 12 rovinách (časť 2)
11:00 Prestávka
11:20 Vysokofrekvenčný ultrazvuk carpálneho kĺbu
12:05 Kazuistiky krívania predných končatín
13:00 Obed (v cene)
14:00 Workshop
15:30 Prestávka
15:50 Workshop
17:20 Zakončenie dňa

 Day 2
09:30 Morfologicko-funkčný prístup k ultrazvuku stehna a kolenného kĺbu (časť 1)
10:15 Morfologicko-funkčný prístup k ultrazvuku stehna a kolenného kĺbu (časť 2)
11:00 Prestávka
11:20 Vysokofrekvenčný ultrazvuk tarzálneho kĺbu
12:05 Kazuistiky krívania zadných končatín
13:00 Obed (v cene)
14:00 Workshop
15:30 Prestávka
15:50 Workshop
17:20 Zakončenie dňa

Prednášky a praktická časť budú vedené v angličtine.

Plná cena 1490€ (bez DPH) pri registrácii po 30.05.2024

Your instructors:

Giliola Spattini Giliola Spattini DVM, PhD, DipECVDI
Giliola Spattini
Giliola Spattini DVM, PhD, DipECVDI Clinica Veterinaria Castellarano, Italy; Telemedicine; www.diagnosticmindset.com

Giliola from Parma University. In 2001 she joined the Queen Mother Hospital at the Royal Veterinary College (London) to start a residency program in Diagnostic Imaging. She integrated her residency with externships at Tufts, Penn, Bern, and Liege. She was junior docent at Uppsala and Utrecht Universities. In 2008 She obtained the Diploma of the European College of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI). In 2009 She defended her Ph.D. thesis at the Department of Veterinary Diagnostic Imaging at Parma University. Since 2008 has been working with sport medicine experts on ultrasonography of the limbs in sportive dogs at Clinica Veterinaria Castellarano. She has been the secretary of the European Association of Diagnostic Imaging. She is past president of the Italian Society of Veterinary Diagnostic Imaging (SVIDI), and currently she is the president of the European teleradiology subcommittee for the ECVDI. She has published in national and international journals. She has contributed to three books on Diagnostic imaging and has been the editor for others. She loves to teach in continuous post-graduate education (CPD) in Italy and around the world. She is the director of the diagnostic imaging section of Clinica Veterinaria Castellarano in Italy, and she works as a consultant for Antech (USA) and Mylav (IT). She lives in the Apennine Mountains and loves nature and art.

Location:

Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava

1490,00  ex. tax

Muskuloskeletálny ultrazvuk (EN)

1490,00  ex. tax