Úvod do techniky TPLO (SK/CZ)

Nov
30
Dec
01

Otvorený

Zľava pri skorej registrácii

Dvojdňový praktický kurz zameraný na biomechanické princípy a selekciu pacientov pre úspešné vykonanie TPLO. Teoretická časť bude zameraná najmä na posúdenie predoperačných snímkov a digitálne plánovanie TPLO. V praktickej časti bude precvičený mediálny prístup ku kolennému kĺbu, mini-artrotómia, posúdenie intraartikulárnych štruktúr, prevedenie samotnej TPLO techniky a jej vyhodnotenie.

 

Deň 1:

09:00-10:45 Teoretický úvod: ´´Biomechanické princípy, technika a plánovanie TPLO´´

10:45-11:00 Prestávka

11:00-13:00 Wet-Lab: Predoperačné plánovanie a precvičenie techniky na saw-bone modeloch

13:00-14:00 Obedná prestávka (obed v cene)

14:00-17:45 Wet-Lab: Mediálny prístup a prevedenie techniky TPLO

17:45-18:00 Záverečná diskusia

 

Deň 2:

09:00-10:45 Teoretický úvod do tematiky: ´´Miniartrotómia, traumy menisku, parciálna resekcia´´

10:45-11:00 Prestávka

11:00-13:00 Wet-Lab: Miniartrotómia a posúdenie intraartikulárnych štruktúr, parciálna meniscektómia

13:00-14:00 Obedná prestávka (obed v cene)

14:00-16:45 Wet-Lab: Zopakovanie a posúdenie TPLO techniky

16:45-17:00 Záverečná diskusia

 

Plná cena 1390€ (bez DPH) pri registrácii po 31.07.2024

Viac info o inštruktoroch nájdete nižšie na našej stránke

Vaši inštruktori:

Karol Bayer Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie
Karol Bayer
Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie Vedúci chirurgie, Tierklinik Ludwigsburg, Nemecko

Karol absolvoval štúdium veterinárnej medicíny v roku 2012 v Košiciach s klinickou rotáciou na VetMedUni vo Viedni. Následne pôsobil na niekoľkých referenčných klinikách v Nemecku a Rakúsku. Špecializované chirurgické vzdelanie (Residency ECVS) absolvoval na Univerzite v Berlíne. V roku 2020 získal titul “Diplomate ECVS“ a o rok neskôr aj titul národného špecialistu v odbore chirurgie malých zvierat “FTA für Kleintierchirurgie“. Karol pôsobí ako vedúci oddelenia chirurgie na Tierklinik Ludwigsburg v Nemecku. S nadšením sa venuje najnovším štandardom v oblasti ortopedickej chirurgie, kĺbnych rekonštrukcií a artroskopie. Má rozsiahle medzinárodné skúsenosti s výučbou a je aktívnym konzultantom spoločnosti Arthrex® .

Matej Matiašovič Matej Matiašovič DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS
Matej Matiašovič
Matej Matiašovič DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS Ortopedický chirurg, Manchester Veterinary Specialists, Spojené kráľovstvo

Matej ukončil štúdium veterinárnej medicíny v Košiciach v 2011. Pracoval vo všeobecnej praxi na Slovensku, ako aj na niekoľkých referenčných klinikách v Nemecku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. V roku 2019 ukončil špecializované chirurgické vzdelanie (residency ECVS) na Bristolskej Univerzite a v roku 2020 získal titul 'Diplomate ECVS'. Od roku 2016 sa podieľa na výučbe veterinárnych lekárov v Spojenom kráľovstve ako aj v Európe. Je zamestnaný ako ortopedický chirurg na klinike Manchester Veterinary Specialists (UK). Jeho klinickými záujmami sú elektívne operácie kĺbov a artroskopia. Je tiež členom skúšobnej subkomisie pre ECVS.

Miesto konania:

Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava

1250,00  bez DPH

Úvod do techniky TPLO (SK/CZ)

1250,00  bez DPH