Chirurgické korektúry deformity končatín (EN)

Aug
22
Aug
23

Otvorený

Tento dvojdňový kurz sa zameria na pochopenie základných princípov korekcie deformít končatín na báze CORA-princípov, prevážne s použitím vnútornej fixácie. Praktická časť zahrnie korekciu bežných deformít postihujúcich lakťový kĺb, distálne antebrachium a femur. K dispozícii budú chirurgické šablóny, ktoré umožnia porovnanie medzi voľnou korekčnou osteómiou vs. osteotómiou podľa šablóny.

Deň 1:

09:00-11:00 Teoretický úvod: ´´Posúdenie deformít končatín a plánovanie korekčnej osteotómie´´

11:00-11:15 Prestávka

11:00-13:00 Práca s modelmi: Posudzovanie deformít končatín na röntgenovom snímku

13:00-14:00 Obedná prestávka (v cene kurzu)

14:00-15:00 Teoretický úvod: “Kvantifikácia a korekcia rádio-ulnárnej inkongruity”

15:00-17:45 Wet-Lab: Chirurgický prístup a osteotómia ulny a rádiu

 

Deň 2:

09:00-11:00 Teoretický úvod: “Carpus valgus”

11:00-11:15 Prestávka

11:15-13:00 Wet-Lab: Prístup a akútna korekcia deformity antebrachia na špecifických modeloch

13:00-14:00 Obedná prestávka (v cene kurzu)

14:00-15:00 Teoretický úvod: “Deformita distálneho femuru”

14:00-16:45 Wet-Lab: Chirurgický prístup a korekčné osteotómie distálneho femuru

Prednášky budú vedené v angličtine, diskusia a supervízia budú ponúkané buď v angličtine alebo slovenčine, v závislosti od preferovaného jazyka účastníka.

Cena 1390€ (bez DPH) pri registrácii po 31.03.2024

Vaši inštruktori:

Karol Bayer Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie
Karol Bayer
Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie Vedúci chirurgie, Tierklinik Ludwigsburg, Nemecko

Karol absolvoval štúdium veterinárnej medicíny v roku 2012 v Košiciach s klinickou rotáciou na VetMedUni vo Viedni. Následne pôsobil na niekoľkých referenčných klinikách v Nemecku a Rakúsku. Špecializované chirurgické vzdelanie (Residency ECVS) absolvoval na Univerzite v Berlíne. V roku 2020 získal titul “Diplomate ECVS“ a o rok neskôr aj titul národného špecialistu v odbore chirurgie malých zvierat “FTA für Kleintierchirurgie“. Karol pôsobí ako vedúci oddelenia chirurgie na Tierklinik Ludwigsburg v Nemecku. S nadšením sa venuje najnovším štandardom v oblasti ortopedickej chirurgie, kĺbnych rekonštrukcií a artroskopie. Má rozsiahle medzinárodné skúsenosti s výučbou a je aktívnym konzultantom spoločnosti Arthrex® .

Peter Böttcher Peter Böttcher Prof., Dr.med.vet., Dipl.ECVS
Peter Böttcher
Peter Böttcher Prof., Dr.med.vet., Dipl.ECVS Director, Small Animal Clinic, University of Berlin, owner www.AnimalTECH.de

Prof. Böttcher je diplomate ECVS od roku 2004. Je svetovo uznávaným odborníkom na ortopédiu malých zvierat s akademickými kariérami na univerzitných klinikách v Leipzigu a Berlíne. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a učebnicových kapitol - najmä o kľúčových témach mechaniky lakťového kĺbu. Pravidelne prednáša na konferenciách a workshopoch po celom svete. Peter je senior Conzultant pre spoločnost Arthrex ako aj zakladateľ spoločnosti, ktorá je priekopníkom ortopedických implantátov špecifických pre pacienta. Je nám cťou privítať ho medzi našimi lektormi.

Miesto konania:

Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava

1390,00  bez DPH

Chirurgické korektúry deformity končatín (EN)

1390,00  bez DPH