Základné techniky chirurgie mäkkých tkanív (SK/CZ)

Aug
16
Aug
17

Otvorený

Dvojdňový praktický kurz zameraný na diagnostiku, klinické rozhodovanie a prevedenie základných chirurgických zákrokov mäkkých tkanív. Dôraz bude kladený na chirurgickú terapiu rán, resekciu bežných kožných novotvarov, indikácie a aplikáciu rôznych typov drenáže, uzáver chirurgickej rany pomocou odľahčovacích techník a lokálnych subdermálnych flapov. Ďalej budú prebrané indikácie, klinické rozhodovanie a vlastná chirurgická terapia pre bežné ochorenia urogenitálneho traktu (urohydropropulzia, cystotómia, kastrácia, ovariohysterektómia), chirurgia gastrointestinálneho traktu (gastrotómia, enterotómia, enterektómia) ako aj ďalšie bežné zákroky v brušnej dutine (splenektómia, bráničná hernia).

Deň 1:

09:00-10:45 Teoretický úvod: ´´Základy chirurgickej terapie a hojenie rán´´

10:45-11:00 Prestávka

11:00-13:00 Wet-Lab: Resekcia rany, drenáže, komplexné uzávery chirurgickej rany, odľahčovacie techniky a základné subdermálne flapy

13:00-13:00 Obedná prestávka (obed v cene kurzu)

14:00-15:30 Teoretický úvod: ´´Základy chirurgie urogenitálneho traktu´´

15:30-17:45 Wet-Lab: Kastrácia, cystotómia, ovariohysterektómia

17:45-18:00 Záverečná diskusia

 

Deň 2:

09:00-10:45 Teoretický úvod: ´´ Základy chirurgie gastrointestinálneho traktu ´´

10:45-11:00 Prestávka

11:00-13:00 Wet-Lab: Gastrotómia, enterotómia, enterektómia

13:00-14:00 Obedná prestávka (obed v cene kurzu)

14:00-15:00 Teoretický úvod: ´´ Základy abdominálnej chirurgie´´

15:00-16:45 Wet-Lab: Rôzne metódy gastropexie, splenektómia, bráničná hernia

16:45-17:00 Záverečná diskusia

 

Cena 1090€ (bez DPH) pri registrácii po 31.05.2024

Viac info o inštruktoroch nájdete nižšie na našej stránke

Vaši inštruktori:

Karol Bayer Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie
Karol Bayer
Karol Bayer DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie Vedúci chirurgie, Tierklinik Ludwigsburg, Nemecko

Karol absolvoval štúdium veterinárnej medicíny v roku 2012 v Košiciach s klinickou rotáciou na VetMedUni vo Viedni. Následne pôsobil na niekoľkých referenčných klinikách v Nemecku a Rakúsku. Špecializované chirurgické vzdelanie (Residency ECVS) absolvoval na Univerzite v Berlíne. V roku 2020 získal titul “Diplomate ECVS“ a o rok neskôr aj titul národného špecialistu v odbore chirurgie malých zvierat “FTA für Kleintierchirurgie“. Karol pôsobí ako vedúci oddelenia chirurgie na Tierklinik Ludwigsburg v Nemecku. S nadšením sa venuje najnovším štandardom v oblasti ortopedickej chirurgie, kĺbnych rekonštrukcií a artroskopie. Má rozsiahle medzinárodné skúsenosti s výučbou a je aktívnym konzultantom spoločnosti Arthrex® .

Miesto konania:

Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava

1090,00  bez DPH

Základné techniky chirurgie mäkkých tkanív (SK/CZ)

1090,00  bez DPH