Matej Matiašovič

DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS

Ortopedický chirurg, Manchester Veterinary Specialists, Spojené kráľovstvo

Matej ukončil štúdium veterinárnej medicíny v Košiciach v 2011 a následne pracoval vo všeobecnej praxi, ako aj na niekoľkých referenčných klinikách v Nemecku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. V roku 2019 ukončil špecializované chirurgické vzdelania (program residency ECVS) na Bristolskej Univerzite a v roku 2020 získal titul 'Diplomate ECVS'. Od roku 2016 sa podieľa na výučbe veterinárnych lekárov v Spojenom kráľovstve ako aj v Európe. Je zamestnaný ako ortopedický chirurg na klinike Manchester Veterinary Specialists (UK). Jeho klinickými záujmami sú elektívne operácie kĺbov a artroskopia. Je tiež členom skúšobnej subkomisie pre ECVS.

Karol Bayer

DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie

Vedúci chirurgie, Tierklinik Ludwigsburg, Nemecko

Karol absolvoval štúdium veterinárnej medicíny v roku 2012 v Košiciach s klinickou rotáciou na VetMedUni vo Viedni. Následne pôsobil na niekoľkých referenčných klinikách v Nemecku a Rakúsku. Špecializované chirurgické vzdelanie (Residency ECVS) absolvoval na Univerzite v Berlíne. V roku 2020 získal titul “Diplomate ECVS“ a o rok neskôr aj titul národného špecialistu v odbore chirurgie malých zvierat “FTA für Kleintierchirurgie“. Karol pôsobí ako vedúci oddelenia chirurgie na Tierklinik Ludwigsburg v Nemecku. S nadšením sa venuje najnovším štandardom v oblasti ortopedickej chirurgie, kĺbnych rekonštrukcií a artroskopie. Má rozsiahle medzinárodné skúsenosti s výučbou a je aktívnym konzultantom spoločnosti Arthrex® .

Pavel Slunský

DVM, Dipl. ECVS, MSc (SA), FTA Kleintierchirurgie, FTA Kleintiere

Vedúci chirurgie, Špecialista na malé zvieratá Augsburg, Nemecko

Pavel dokončil štúdium veterinárnej medicíny v Brne v roku 2011. Následne absolvoval špecializované chirurgické vzdelanie (Residency ECVS) Univerzitnej Klinike Malých Zvierat v Berlíne a v roku 2019 sa stal “Diplomate ECVS“. Popri tomto vzdelávaní získal aj ďalšie tituly národného špecialistu v odbore chirurgie malých zvierat “FTA für Kleintierchirurgie“ a všeobecnej medicíny malých zvierat “FTA für Kleintiere“ v Nemecku. Od roku 2019 pôsobí Pavel ako vedúci chirurg, ECVS Residency Supervisor a koordinátor programu medicíny malých zvierat v spoločnosti AniCura Small Animal Specialists v Augsburgu (Nemecko). V rámci klinickej práce a výskumu sa venuje traumatológii a pokročilej chirurgii mäkkých tkanív. Výučba patrí k jeho hlavným profesným záujmom a mimo iné pôsobí ako referent pre chirurgiu malých zvierat na Veterinárnej Univerzite v Brne.

Mathias Brunnberg

DVM, Dipl. ECVS, MSc (SA), FTA Kleintierchirurgie

Senior surgeon, Tierarztpraxis Dr. Sörensen GmbH

Mathias dokončil štúdium na Univerzite v Berlíne v roku 2005. Po absolvovaní niekoľkých Internshipov a neskôr špecializovaného chirurgického vzdelania (Residency ECVS) na Univerzitnej Klinike Malých Zvierat v Berlíne získal v roku 2019 titul “Diplomate ECVS“. V tom istom roku úspešne ukončil “Master of Science“ pre malé zvieratá a získal aj titul národného špecialistu v odbore chirurgie malých zvierat “FTA für Kleintierchirurgie“. Počas svojho pôsobenia na Univerzitnej Klinike Malých Zvierat v Berlíne bol zodpovedný za chirurgické vzdelávanie študentov, doktorandov a Residentov ECVS. Po 10 rokoch v univerzitnom prostredí zmenil pôsobisko na súkromnú kliniku v Berlíne, kde pracuje ako vedúci oddelenia chirurgie. Mathias sa už od začiatku svojej kariéry venuje postgraduálnemu vzdelávaniu a spoluorganizuje mnohé národné i medzinárodné chirurgické kurzy, veterinárne kongresy a webináre.

Jakub Kaczmarek

DVM, Dipl. ECVS

Ortopedický chirurg, VETACARE Erfstadt, Nemecko

Jakub dokončil štúdium v roku 2013 vo Vroclave v Poľsku. Krátko nato sa presťahoval do Nemecka, kde započal svoju chirurgickú kariéru Internshipom. V Zürichu a neskôr v Giessene absolvoval ďalšie špecializované stáže s cieľom ďalšieho klinického zdokonaľovania v oblasti ortopédie a športovej medicíny. Krátko na to nastúpil na program Residency ECVS na referenčnej klinike v Augsburgu, ktorý v roku 2021 úspešne zakončil titulom “Diplomate ECVS“. Jakub sa profesne aktívne venuje výučbe a prednáša v Európe i v USA. Momentálne pôsobí ako ortopéd na referenčnej klinike pre ortopédiu a športovú medicínu VETACARE Erfstadt v Nemecku.

Marta Kantyka

DVM, Dipl. ECVAA

Vedúci Anestéziológie, VETSUISSE Uni Bern, Švajčiarsko

Marta dokončila štúdium veterinárnej medicíny v roku 2011 a následné dva roky pracovala ako laborantka a klinická anestéziologička na VetMedUni vo Viedni. Rotačný Internship program absolvovala na Pensylvánskej Univerzite v USA. Následne získala špecializované anestéziologické vzdelanie (Residency ECVAA) na Univerzite v Zürichu, ktoré úspešne zakončila titulom “Diplomate ECVAA“. V súčasnosti pracuje ako hlavná klinická anestéziologička na Univerzite v Berne vo Švajčiarsku.

Daria Starybrat

DVM, Dipl. ACVECC, MVetMed, MRCVS

Lektor Pohotovostnej a Kritickej starostlivosti, Edinburská univerzita, Spojené kráľovstvo

Daria dokončila štúdium na Univerzite Životného Prostredia a Prírodných Vied vo Vroclave v roku 2011. Po pracovných skúsenostiach v rozličných ordináciách pre malé zvieratá v Poľsku, Írsku a Walese nasledoval rotačný Internship program na referenčnej klinike v Cambridgeshire a špecializované praktikum na Univerzite v Edinburghu. Svoje hlavné postgraduálne špecializované vzdelanie v odbore pohotovostnej a kritickej starostlivosti absolvovala na Royal Veterinary College s úspešným zakončením a získaním titulu “Diplomate ACVECC“. Daria je teraz vedúcou lektorkou v odbore pohotovostnej a kritickej starostlivosti o malé zvieratá na Royal (Dick) School of Veterinary Studies v Edinburghu. Zaujíma sa o všetky aspekty intenzívnej starostlivosti s hlavným zameraním na sepsu a starostlivosť o pacientov so závažnými, život ohrozujúcimi stavmi.

Julia Tünsmeyer

Dr.med.vet. Dipl. ECVAA

Vedúca oddelenia Anestéziológie, Univerzita v Hannoveri, Nemecko

Vedúca oddelenia Anestézie, Analgézie a perioperačnej intenzívnej starostlivosti, Klinika malých zvierat - Univerzita veterinárnej medicíny Hannover, Nemecko

Julia dokončila štúdium na Univerzite veterinárnej medicíny v Hannoveri v roku 2004. V univerzitnej kariére pokračovala postgraduálnym doktorandským štúdiom, rotačným Internshipom a špecializovaným vzdelaním v oblasti anestézie a analgézie (Residency ECVAA), ktoré v roku 2012 úspešne zakončila získaním titulu “Diplomate ECVAA“. V rokoch 2015 - 2017 pôsobila na univerzitnej klinike v Berlíne ako vedúca oddelenia anestézie. Následne sa vrátila na Univerzitu do Hannoveru, aby pokračovala v post-doktorandskej vedeckej práci a výskume v oblasti veterinárnej analgézie. Na univerzitnej klinike dohliada Julia na Internship ako aj Residency program. K jej hlavným záujmom patrí klinická príprava študentov, Interns a Residentov. Vďaka dlhodobému pôsobeniu v akademickom prostredí má hlboké skúsenosti s postgraduálnym vzdelávaním, vedením seminárov, prednášok, praktických workshopov a webinárov.

Florence Vessieres

DMV, Dipl. ECVIM (CA), DACVIM (SAIM), MRCVS

Manažérka pre Vedeckú Komunikáciu v oblasti Veterinárnej Medicíny, Royal Canin, Spojené kráľovstvo

Florence ukončila štúdium v roku 2013 na Univerzite v Toulouse vo Francúzsku. Po dvoch Internshipoch (vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve) a Residency programe v odbore internej medicíny v Spojenom kráľovstve sa v roku 2018 stala americkou a európskou špecialistkou v odbore vnútorné lekárstvo malých zvierat (Diplomate ECVIM (CA) + Diplomate ACVIM). Florence sa venuje poradenstvu pre malé zvieratá a svoje odborné znalosti a kvalifikácie využíva pri liečbe ochorení, kde výživa zohráva zásadnú úlohu. Medzi hlavné oblasti jej klinického záujmu patria gastrointestinálne a renálne ochorenia. Je taktiež tele-konzultantkou pre internú medicínu pre americkú 'Veterinary Information Network' (VIN).

Jan Beránek

DVM, CertCAAPR, Dipl. ECVS, MRCVS

Vedúci chirurg, Kentdale Referrals, Spojené kráľovstvo

Jan dokončil štúdium na Veterinárnej univerzite v Brne v roku 1994, kde ďalšie tri roky pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Katedre chirurgie a rádiológie malých zvierat. Následne nastúpil do tímu prvej súkromnej referenčnej kliniky Klinika Jaggy v Českej republike, kde pôsobil do roku 2010. V decembri 2010 sa presťahoval do Spojeného kráľovstva, kde strávil vyše 10 rokov na Rutland House Referrals v St. Helens. V roku 2018 úspešne získal titul “Diplomate ECVS“ a momentálne pôsobí na Kentdale Referrals (Spojené kráľovstvo). Jan je autorom dvoch učebníc ortopedickej rádiológie a hrudnej rádiológie malých zvierat. Jeho bežná pracovná náplň zahŕňa neurochirurgiu, ortopédiu a chirurgiu mäkkých tkanív, avšak jeho hlavné zameranie patrí minimálne invazívnej chirurgii.

Jan Janovec

MVDr, Dipl.ECVS, MRCVS, RCVS Špecialista na chirurgiu malých zvierat

Chirurg, Fitzpatrick Referrals, Spojené kráľovstvo

Jan graduoval s vyznamenáním na Veterinární a Farmaceutické Univerzitě v Brně, CZ, v roce 2008. Po absolvovaní chirurgické residentury na Fitzpatrick Referrals, UK, se v roce 2018 stal ECVS a RCVS specialistou v oboru chirurgie malých zvířat. Od té doby pracoval nejprve jako konzultant a později jako vedoucí oddělení na několika referenčních klinikách v UK, než se v roce 2021 vrátil do týmu Prof. Fitzpatricka.

Jan se věnuje ortopedii malých zvířat a mezi jeho hlavní klinické zájmy patří léčba zlomenin, kloubní endoprotézy, a revizní chirurgie. Kromě klinické činnosti se aktivně věnuje klinickému výzkumu a výcviků budoucích veterinárních specialistů. V roce 2022 byl Jan zvolen za referenta pro vzdělávání Britské Veterinární Ortopedické Asociace (BVOA).

Viktor Paluš

MVDr., Dipl.ECVN, RCVS Špecialista na veterinárnu neurológiu

Klinický riaditeľ, konzultant neurológie, NeuroVet Trenčín, Slovensko

Viktor ukončil štúdium na UVL v Košiciach v roku 2005. Špecializačný program v neurológii (Residency ECVN) absolvoval na referenčnom pracovisku Dick White Referrals (UK), kde neskôr pôsobil aj ako konzultant popri funkcii čestného docenta na Nottinghamskej univerzite. V roku 2017 zriadil neurologické referenčné centrum v Trenčíne (súčasť siete VetCareGroup), kde je v súčasnosti klinickým riaditeľom. Vo veľkej miere publikoval v oblasti neurológie malých zvierat a v súčasnosti taktiež študuje PhD. na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne.

V príprave

Will Robinson

BVetMed MSc BSAVA PGCertSAS Dipl.ECVS MRCVS

Head of Soft Tissue Surgery, Willows Veterinary Referrals, Solihull, UK

Will absolvoval štúdium veteriny na Royal Veterinary College v Londýne v roku 2010 a odvtedy pracoval vo viacerých nemocniciach pre malé zvieratá v Spojenom kráľovstve, pričom v roku 2012 absolvoval internship na Willows Vet Referrals. V roku 2019 absolvoval chirurgický špecializačný program (residency ECVS) a klinické masters štúdium (MSc) na Bristolskej univerzite, po ktorom sa vrátil späť na Willows, kde v súčasnosti vedie oddelenie chirurgie mäkkých tkanív. V roku 2020 sa stal európskym špecialistom (Diplomate ECVS). Will má bohaté vedomosti a disponuje rozsiahlymi chirurgickými skúsenosťami a sme radi, že sa stal členom nášho tímu inštruktorov. V práci ho zaujíma torakálna urgentná chirurgia a takisto už mnoho rokov vedie workhopy pre veterinárov.

Renata Stavinohova

MVDr. Renata Stavinohova PhD, PGCertSAOphthal, DipECVO, MRCVS Senior Ophthalmologist, Lumbry Park Veterinary Specialists, UK

RCVS Recognised Specialist in Veterinary Ophthalmology
EBVS® European Specialist in Veterinary Ophthalmology

Renata Stavinohová ukončila štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 2008. Po absolvovaní doktorandského štúdia na tej istej inštitúcii strávila niekoľko rokov získavaním chirurgických a lekárskych skúseností v Spojenom kráľovstve a následne absolvovala rotačný ako aj oftalmologický internship na Animal Health Trust (UK). V roku 2017 Renata získala postgraduálny certifikát BSAVA v oftalmológii malých zvierat s vyznamenaním. Následne absolvovala rezidentúru schválenú ECVO v Dick White Referrals a v roku 2021 sa stala Diplomate ECVO. V súčasnosti pracuje ako oftalmologička na klinike Lumbry Park Veterinary Specialists na juhu Anglicka. Aktívne sa podieľa na výučbe a školení študentov veterinárnej medicíny, vet. sestier a veterinárnych lekárov v ich snahe o lepšie porozumenie a postgraduálne vzdelanie vo veterinárnej oftalmológii. Pracuje aj ako konzultantka pre Veterinary Information Network (VIN). Renata sa zaujíma o všetky aspekty oftalmológie, od klinickej práce až po výskum. Osobitne sa zaujíma o oftalmologickú mikrochirurgiu, neurooftalmológiu, očné prejavy systémových ochorení a dedičné očné choroby. Renata je spolupredsedníčkou vedeckého výboru ECVO a nedávno sa stala členkou panelu BVA.

Mark Longley

BVM&S MSc GPCertSAS Dipl.ECVS MRCVS

Senior surgeon, Pride Veterinary Referrals, Derby, UK

Mark ukončil štúdium na Edinburskej univerzite v roku 2008. Pred absolvovaním Internshipu na univerzite v Glasgowe strávil päť rokov vo všeobecnej praxi. Potom absolvoval masters štúdium zamerané na výskum špecifických zlomenín pately u mačiek, akoaj chirurgickú špecializáciu na Bristolskej univerzite. V roku 2019 získal diplom ECVS. Marka má záujem o všetky aspekty chirurgie mäkkých tkanív a ortopédie malých zvierat, ale obzvlášť ho baví chirurgická onkológia a rekonštrukčná chirurgia. Už mnoho rokov vyučuje chirurgické kurzy v Spojenom kráľovstve.

Praktické vzdelávacie centrum pre veterinárnych lekárov

Bratislava

Certifikované kurzy od Diplomates EBVS

 

Hlavný partner:

 

Ďalší partneri:

EBVS zaručená kvalita

Každý kurz pod vedením Diplomate EBVS pre záruku najvyššej kvality

Rozvíjajte svoje praktické skúsenosti

Naše kurzy sú zamerané na získanie praktických skúseností použiteľných vo vlastnej praxi

Certifikácia

Všetky kurzy sú recenzované, certifikované a akreditované poprednými národnými a medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami

Upskill.vet Centrum

Navštívte naše vzdelávacie zariadenie v historickom centre Bratislavy na Slovensku. V našom zariadení sa nachádza prednášková miestnosť a cvičebňa s 10 plne vybavenými pracovnými stanicami. Počas našich kurzov sa snažíme minimalizovať dlhé teoretické prednášky, a preto sme schopní podeliť sa o zručnosti a skúsenosti, ktoré sú priamo použiteľné vo vašom klinickom prostredí. Všetky kurzy vedú európski alebo americkí špecialisti. Po absolvovaní každého kurzu dostanete národne a medzinárodne uznávaný (VetCEE - www.vetcee.edu) certifikát o účasti. Tešíme sa na vás v Upskill.vet!

Nadchádzajúce kurzy

 

 

Nižšie nájdete zoznam našich nadchádzajúcich podujatí s podrobnejšími informáciami v pop-up okne. Registrácia sa uzatvára 4 týždne pred každým kurzom; väčšina kurzov je obmedzená na 16-20 účastníkov, aby sa zabezpečila kľúčová interakcia s inštruktormi. Naše podujatia sú recenzované a uznané organizáciou VetCEE (EAEVE, EBVS, FVE a UEVP). V prípade, že je kurz plne obsadený, kontaktujte nás, aby sme vás zaradili do zoznamu čakateľov.

Vaši inštruktori

Naši inštruktori ponúkajú dlhoročné didaktické skúsenosti v akademickom i neakademickom prostredí, ako aj expertízu medzinárodných referenčných špecialistov

Matej Matiašovič

DVM, PGCert, MSc, Dipl. ECVS, MRCVS

Karol Bayer

DVM, Dipl. ECVS, FTA Kleintierchirurgie

Pavel Slunský

DVM, Dipl. ECVS, MSc (SA), FTA Kleintierchirurgie, FTA Kleintiere

Mathias Brunnberg

DVM, Dipl. ECVS, MSc (SA), FTA Kleintierchirurgie

Jakub Kaczmarek

DVM, Dipl. ECVS

Jan Beránek

DVM, CertCAAPR, Dipl. ECVS, MRCVS

Marta Kantyka

DVM, Dipl. ECVAA

Daria Starybrat

DVM, Dipl. ACVECC, MVetMed, MRCVS

Julia Tünsmeyer

DVM, Dipl. ECVAA

Florence Vessieres

DMV, Dipl. ECVIM (CA), DACVIM (SAIM), MRCVS

Jan Janovec

MVDr, Dipl.ECVS, MRCVS, RCVS Špecialista na chirurgiu malých zvierat

Viktor Paluš

MVDr., Dipl.ECVN, RCVS Špecialista na veterinárnu neurológiu

Mark Longley

BVM&S, MSc, GPCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS

Renata Stavinohova

MVDr. PhD, PGCertSAOphthal, Dipl.ECVO, MRCVS

Will Robinson

BVetMed, MSc, BSAVA PGCertSAS, Dipl.ECVS, MRCVS

Bratislava - srdce Európy

Historické mesto na toku Dunaja je priamo na dosah z mnohých veľkých európskych miest. Svojou optimálnou polohou medzi Prahou, Viedňou a Budapešťou umožňuje dostupnosť miestnym ako aj mnohým zahraničným účastníkom. Viedenské aj Bratislavské letisko sú pohodlne prepojené kyvadlovou dopravou

Automobilom

  • Viedeň, Rakúsko - 45min
  • Praha, Česká Republika - 3h
  • Krakov, Poľsko - 4,5 h
  • Budapešť, Maďarsko - 2 h 
  • Mníchov, Nemecko - 5 h
  • Ľubľana, Slovinsko - 4,5 h
  • Salzburg, Rakúsko - 3,5 h
  • Zagreb, Croatia – 4.5h

Lietadlom

  • Z letiska Bratislava - taxi 15min, autobus 45min
  • Z letiska Viedeň - kyvadlová doprava 40 minút (vlak/autobus)

Taxi

Odporúčame používať aplikáciu HopIn Taxi na cesty taxíkom v Bratislave:

Hotel

Napíšte nám na [email protected], ak máte záujem získať zľavnené ceny izieb v týchto hoteloch:

O Upskill.vet

Spoločnosť Upskill.vet bola založená dvomi Diplomate ECVS s nadšením pre inovatívne vzdelávanie a najvyššie štandardy v oblasti medicíny malých zvierat. Táto skutočnosť v kombinácií s našimi česko-slovenskými koreňmi nás priviedli k vízii založiť v stredoeurópskom regióne špecializované vzdelávacie centrum so zameraním na prvotriednu výučbu medzinárodného formátu a zdieľanie praktických skúseností medzi veterinárnymi lekármi. Týmto chceme umožniť neustály progres úrovne starostlivosti o našich pacientov. Kurzy ponúkame v rôznych jazykoch a snažíme sa tak umožniť prístup širokému európskemu publiku. Našou prioritou je poskytnúť účastníkom praktické znalosti a skúsenosti, ktoré môžu ihneď po absolvovaní kurzu preniesť do svojho vlastného klinického prostredia.
Každý z našich kurzov je plne podložený vedeckými faktami a štúdiami. Snažíme sa však minimalizovať zdĺhavé teoretické prednášky, opakovanie literatúry a zamerať sa predovšetkým na interaktívny aspekt každého kurzu a zdieľanie cenných rád a tipov. Z vlastných skúseností sme presvedčení, že to je najefektívnejší spôsob učenia a profesionálneho rozvíjania. Pre záruku štandardu je každý náš kurz vedený EBVS špecialistami, recenzovaný a akreditovaný organizáciou VetCEE. Vďaka spolupráci s poprednými veterinárnymi inštitúciami a našimi partnermi vieme účastníkom zabezpečiť špičkové služby a vybavenie. Počet našich partnerov a inštruktorov neustále rastie a pokrok je pre nás neodmysliteľnou súčasťou filozofie. Už čoskoro plánujeme rozšírenie spektra plánovaných kurzov ako aj štruktúry a ďalšie možnosti vzdelávania. Naše centrum sa nachádza v srdci hlavného mesta Bratislava, ktoré ponúka nespočetné kultúrne možnosti.
Viac informácií a podrobný rozpis kurzov nájdete na našej webovej stránke.